Vrijheid en dienstbaarheid

Vrijheid en dienstbaarheid

De ALV van 2015 stemde in met de bestuursnotitie: ‘De predikant als Verbi Divini Minister. Observaties en gedachten over de vrijheid van de predikant.’ Deze notitie bevat praktische toepassingen op de terreinen van gedragscodes, tijdsbesteding, beloning, pastorie en...