Predikant en Samenleving augustus 2018

Predikant en Samenleving augustus 2018

In het zojuist verschenen nummer van Predikant en Samenleving staat de vertaling van de bijdrage van Miroslav Volf aan de jubileumviering op 9 april jl. Ook kunt u lezen over het programma voor de Emeritidag op 14 november: Freek de Jonge leest voor uit zijn memoires...
Vrijheid en dienstbaarheid

Vrijheid en dienstbaarheid

De ALV van 2015 stemde in met de bestuursnotitie: ‘De predikant als Verbi Divini Minister. Observaties en gedachten over de vrijheid van de predikant.’ Deze notitie bevat praktische toepassingen op de terreinen van gedragscodes, tijdsbesteding, beloning, pastorie en...