Reacties op Pensioen, Pastorie en WOZ.

Reacties op Pensioen, Pastorie en WOZ.

Op het nieuws over de aanpassingen van pensioenpremies en woonbijdragen voor pastoriebewoners is – terecht – volop gereageerd. De circulaire van het Bureau Predikanten PKN en de berichten op de website en de facebookpagina van de BNP hebben veel predikanten...
Standpunt BNP inzake WOZ-waarde pastorie en pensioen

Standpunt BNP inzake WOZ-waarde pastorie en pensioen

Waarom horen we pas nu over deze kwestie? Eind 2016 liet PFZW aan de Beheercommissie Centrale Kas Predikanten (BCKP) van de PKN weten dat de WOZ-waarde van de pastorie geldt als pensioengevend traktement. Scherper geformuleerd: wanneer de fiscale bijtelling voor...
Standpunt BNP inzake WOZ-waarde pastorie en pensioen

WOZ-waarde pastorie en pensioen

Volgens PFZW telt de WOZ-waarde van de pastorie mee voor het pensioengevend traktement van predikanten in de PKN. Het gaat met name om de ‘duurdere pastorie’. Daarmee werd tot nu toe geen rekening gehouden. Vanaf 1 januari 2019 gaat dat veranderen. Dienstdoende...