Pastor en predikant op de weg van het ambt

Pastor en predikant op de weg van het ambt

De generale synode van de Protestantse Kerk kwam op donderdag 8 februari in een extra zitting bijeen. Opnieuw ging het over de profielen van ‘pastor’ en predikant. De synode vertoonde in het al zo lang lopende ambtstraject een opmerkelijke eensgezindheid. Zij ziet...
Open brief uit zorg om koerswijziging ambtstraject

Open brief uit zorg om koerswijziging ambtstraject

In de Protestantse Kerk komt er een differentiatie in het ambt van dienaar des Woords: hbo en academisch geschoolden. Samen met de bonden CNV en RMU is de Bond van Nederlandse Predikanten actief betrokken bij de gesprekken rond dit traject. Middels onder andere...