Verschuiving focus Bond – beleidsnotitie

Verschuiving focus Bond – beleidsnotitie

De Bond van Nederlandse Predikanten wil zich vooral richten op de belangenbehartiging van de materiële en immateriële belangen van predikanten en voorgangers. Dat lijkt een open deur. Maar is het niet. In het verleden poogde de Bond de belangen van predikanten te...