Claartje Slootmans benoemd als stafmedewerker BNP

Claartje Slootmans benoemd als stafmedewerker BNP

In de vacature die ontstaat door het vertrek van de huidige stafmedewerker (Menne Menninga) zal per 1 november a.s. Claartje Slootmans in dienst treden van de BNP. Ds. Claartje Slootmans (48) is remonstrants predikante. Ze heeft een aantal gemeenten in het land mogen...

Emeritidag 14 november Nijkerk

Op woensdag 14 november wordt de jaarlijkse Emeritidag gehouden in de Schakel te Nijkerk. Als altijd toegankelijk voor emeriti, partners en andere belangstellende leden. Een gevarieerd programma wordt geboden. Jacobine Geel en Leo Fijen spreken over veranderingen in...
Predikant en Samenleving augustus 2018

Predikant en Samenleving augustus 2018

In het zojuist verschenen nummer van Predikant en Samenleving staat de vertaling van de bijdrage van Miroslav Volf aan de jubileumviering op 9 april jl. Ook kunt u lezen over het programma voor de Emeritidag op 14 november: Freek de Jonge leest voor uit zijn memoires...
Programma Predikantendag 2018

Programma Predikantendag 2018

Op maandag 9 april viert de Bond van Nederlandse Predikanten het 100 jarig jubileum. Miroslav Volf komt spreken, er is een forumdiscussie, de jubileumbundel ‘Preektijgers, pastores, pioniers’ wordt gepresenteerd en ds. Gremdaat (Paul Haenen) zorgt voor de overdenking....