Pastor of predikant?

Pastor of predikant?

Ledenraapleging n.a.v. discussies in de PKN over het ambt In juni besloot de synode van de Protestantse Kerk tot differentiatie in het ambt van Dienaar des Woords. Naast de predikant komt er de nieuwe functie van pastor. Maar wie is de pastor en wat onderscheidt hem...
Pensioenvoorlichting BNP/PFZW

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW

Als het emeritaat nadert, neemt de belangstelling voor het eigen pensioen toe. Veel predikanten zijn deelnemer bij het pensioenfonds PFZW. Maar hoe ziet de regeling van dit pensioen er eigenlijk uit? Vanaf wanneer wordt een pensioenuitkering van PFZW uitgekeerd? Is...
Eendjesbrug bij Bondsbureau

Eendjesbrug bij Bondsbureau

Het hekwerk langs het wandel- en fietspad en de brede sloot bij het Bondsbureau was dringend aan vervanging toe. Dankzij een initiatief van buurtbewoners van de Zeeheldenbuurt en kunstenaar Tomasz Vetulani is er nu de witte Eendjesbrug.  
Ruimte voor de pastor

Ruimte voor de pastor

De generale synode van de Protestantse Kerk besloot op 12 juni ruimte te geven aan een ‘pastor’ die naast de huidige predikant ook voluit dienaar van het Woord is. Ter inleiding op de bespreking van en besluitvorming over het rapport van de werkgroep ambtsvisie stelt...
Open brief aan het moderamen van de PKN

Open brief aan het moderamen van de PKN

Op 31 mei heeft het bestuur van de BNP een open brief aan het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland gestuurd. De directe aanleiding was het besluitvoorstel van het moderamen bij het rapport Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantste Kerk...
raadpleging BNP over ambt en ambtsprofielen in de PKN

raadpleging BNP over ambt en ambtsprofielen in de PKN

Op de agenda van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland van vrijdag 4 juni a.s. staat het rapport van de werkgroep ambt. Het rapport ‘Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland’ is inmiddels vrijgegeven en...