ds. Roel Knijff benoemd tot nieuwe directeur

ds. Roel Knijff benoemd tot nieuwe directeur

Het bestuur van de Bond van Nederlandse Predikanten is verheugd om ds. Roel Knijff te verwelkomen als nieuwe directeur. De aanstelling van ds. Knijff – met expertise op het vlak van kerkrecht, mediation en management – onderstreept de voortdurende inzet om onze...
Pastor en predikant op de weg van het ambt

Pastor en predikant op de weg van het ambt

De generale synode van de Protestantse Kerk kwam op donderdag 8 februari in een extra zitting bijeen. Opnieuw ging het over de profielen van ‘pastor’ en predikant. De synode vertoonde in het al zo lang lopende ambtstraject een opmerkelijke eensgezindheid. Zij ziet...
Open brief uit zorg om koerswijziging ambtstraject

Open brief uit zorg om koerswijziging ambtstraject

In de Protestantse Kerk komt er een differentiatie in het ambt van dienaar des Woords: hbo en academisch geschoolden. Samen met de bonden CNV en RMU is de Bond van Nederlandse Predikanten actief betrokken bij de gesprekken rond dit traject. Middels onder andere...
Overwegingen bij de notitie ‘Uitwerking beroepsprofielen’ PKN

Overwegingen bij de notitie ‘Uitwerking beroepsprofielen’ PKN

Vrijdag 17 november a.s. spreekt de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland opnieuw over de ‘pastor’ en de predikant. Op de agenda staat de ‘Notitie uitwerking beroepsprofielen’ van de Werkgroep Opleidingen en de Werkgroep Beroepbaarheid. De aprilsynode...
Pensioenvoorlichting BNP/PFZW op 10 oktober 2023

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW op 10 oktober 2023

Als het emeritaat nadert, neemt de belangstelling voor het eigen pensioen toe. Veel predikanten zijn deelnemer bij het pensioenfonds PFZW. Maar hoe ziet de regeling van dit pensioen er eigenlijk uit? Vanaf wanneer wordt een pensioenuitkering van PFZW uitgekeerd? Is...