Het profiel van de predikant

Het profiel van de predikant

In september 2022 gingen leden van de BNP digitaal met elkaar in gesprek over de synodale nota ‘Geroepen door Christus’. Er is proactief meegedacht hoe de ontwikkelingen rond de profilering van het ambt en de toekomst van de kerk perspectieven kunnen bieden....
Niet door stomme beelden – emeritidag BNP 9 november 2022

Niet door stomme beelden – emeritidag BNP 9 november 2022

De tegenstelling ‘woord’ en ‘beeld’ is een erfenis uit de tijd van de Reformatie, maar is dit een situatiebepaalde waarheid of een eeuwige? Als men zich serieus afvraagt hoe het zit met de ‘stomme beelden’ komt men in het veld van de beeldende kunst, de kunst- en...
Het profiel van de predikant

Ledenraadpleging over beroepsprofielen – 22 september

Op de ledenraadpleging van 1 september sprak de BNP over de vraag of in alle gevallen een predikant academisch opgeleid moet zijn. De ruim veertig leden die meededen in het gesprek, of hun reactie per mail stuurden, deelden de mening dat verschillende situaties...
Niet door stomme beelden – emeritidag BNP 9 november 2022

Niet door stomme beelden …. Emeritidag BNP 9 november 2022

De tegenstelling ‘woord’ en ‘beeld’ is een erfenis uit de tijd van de Reformatie, maar is dit een situatiebepaalde waarheid of een eeuwige? Als men zich serieus afvraagt hoe het zit met de ‘stomme beelden’ komt men in het veld van de beeldende kunst, de kunst- en...
Het profiel van de predikant

Ledenraadpleging beroepsprofielen

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een werkgroep beroepsprofielen ingesteld. Het bestuur van de BNP wil door een intensieve bezinning onder de leden komen tot een visie vanuit de beroepsgroep. Donderdagmiddag 1 september, 13.30-15.00 is de...