Standpunt BNP inzake WOZ-waarde pastorie en pensioen

Standpunt BNP inzake WOZ-waarde pastorie en pensioen

Waarom horen we pas nu over deze kwestie? Eind 2016 liet PFZW aan de Beheercommissie Centrale Kas Predikanten (BCKP) van de PKN weten dat de WOZ-waarde van de pastorie geldt als pensioengevend traktement. Scherper geformuleerd: wanneer de fiscale bijtelling voor...
WOZ-waarde pastorie en pensioen

WOZ-waarde pastorie en pensioen

Volgens PFZW telt de WOZ-waarde van de pastorie mee voor het pensioengevend traktement van predikanten in de PKN. Het gaat met name om de ‘duurdere pastorie’. Daarmee werd tot nu toe geen rekening gehouden. Vanaf 1 januari 2019 gaat dat veranderen. Dienstdoende...
Traktementsverhoging PKN

Traktementsverhoging PKN

Het Georganiseerd Overleg Predikanten van de Protestantse Kerk Nederland heeft besloten voor de predikantstraktementen de salarisverhoging van rijksambtenaren zonder meer te volgen door: ○ de salarissen per 1 juli 2018 met 3% te verhogen ○ aan de predikanten die op 1...
Claartje Slootmans benoemd als stafmedewerker BNP

Claartje Slootmans benoemd als stafmedewerker BNP

In de vacature die ontstaat door het vertrek van de huidige stafmedewerker (Menne Menninga) zal per 1 november a.s. Claartje Slootmans in dienst treden van de BNP. Ds. Claartje Slootmans (48) is remonstrants predikante. Ze heeft een aantal gemeenten in het land mogen...
Welke WOZ-waarde bij belastingaangifte?

Welke WOZ-waarde bij belastingaangifte?

Door een lid (wij danken haar) werden we op het volgende gewezen: het blijkt dat in sommige plaatsen de WOZ waarde van de pastorie fors is gestegen. Dit is van belang met het oog op de bijtelling. Het is goed om te bedenken dat de bijtelling van het percentage van...
Emeritidag 14 november Nijkerk

Emeritidag 14 november Nijkerk

Op woensdag 14 november wordt de jaarlijkse Emeritidag gehouden in de Schakel te Nijkerk. Als altijd toegankelijk voor emeriti, partners en andere belangstellende leden. Een gevarieerd programma wordt geboden. Jacobine Geel en Leo Fijen spreken over veranderingen in...