Niet door stomme beelden – emeritidag BNP 9 november 2022

Niet door stomme beelden – emeritidag BNP 9 november 2022

De tegenstelling ‘woord’ en ‘beeld’ is een erfenis uit de tijd van de Reformatie, maar is dit een situatiebepaalde waarheid of een eeuwige? Als men zich serieus afvraagt hoe het zit met de ‘stomme beelden’ komt men in het veld van de beeldende kunst, de kunst- en...
Digitale ledenraadpleging beroepsprofielen 22 september, 13.30-15.00 uur

Ledenraadpleging over beroepsprofielen – 22 september

Op de ledenraadpleging van 1 september sprak de BNP over de vraag of in alle gevallen een predikant academisch opgeleid moet zijn. De ruim veertig leden die meededen in het gesprek, of hun reactie per mail stuurden, deelden de mening dat verschillende situaties...
Niet door stomme beelden – emeritidag BNP 9 november 2022

Niet door stomme beelden …. Emeritidag BNP 9 november 2022

De tegenstelling ‘woord’ en ‘beeld’ is een erfenis uit de tijd van de Reformatie, maar is dit een situatiebepaalde waarheid of een eeuwige? Als men zich serieus afvraagt hoe het zit met de ‘stomme beelden’ komt men in het veld van de beeldende kunst, de kunst- en...
Digitale ledenraadpleging beroepsprofielen 22 september, 13.30-15.00 uur

Ledenraadpleging beroepsprofielen

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een werkgroep beroepsprofielen ingesteld. Het bestuur van de BNP wil door een intensieve bezinning onder de leden komen tot een visie vanuit de beroepsgroep. Donderdagmiddag 1 september, 13.30-15.00 is de...
Pastor of predikant?

Pastor of predikant?

Ledenraapleging n.a.v. discussies in de PKN over het ambt In juni besloot de synode van de Protestantse Kerk tot differentiatie in het ambt van Dienaar des Woords. Naast de predikant komt er de nieuwe functie van pastor. Maar wie is de pastor en wat onderscheidt hem...