Ledenraadpleging over beroepsprofielen – 22 september

Ledenraadpleging over beroepsprofielen – 22 september

Op de ledenraadpleging van 1 september sprak de BNP over de vraag of in alle gevallen een predikant academisch opgeleid moet zijn. De ruim veertig leden die meededen in het gesprek, of hun reactie per mail stuurden, deelden de mening dat verschillende situaties...
Niet door stomme beelden …. Emeritidag BNP 9 november 2022

Niet door stomme beelden …. Emeritidag BNP 9 november 2022

De tegenstelling ‘woord’ en ‘beeld’ is een erfenis uit de tijd van de Reformatie, maar is dit een situatiebepaalde waarheid of een eeuwige? Als men zich serieus afvraagt hoe het zit met de ‘stomme beelden’ komt men in het veld van de beeldende kunst, de kunst- en...
Ledenraadpleging over beroepsprofielen – 22 september

Ledenraadpleging beroepsprofielen

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een werkgroep beroepsprofielen ingesteld. Het bestuur van de BNP wil door een intensieve bezinning onder de leden komen tot een visie vanuit de beroepsgroep. Donderdagmiddag 1 september, 13.30-15.00 is de...
Pastor of predikant?

Pastor of predikant?

Ledenraapleging n.a.v. discussies in de PKN over het ambt In juni besloot de synode van de Protestantse Kerk tot differentiatie in het ambt van Dienaar des Woords. Naast de predikant komt er de nieuwe functie van pastor. Maar wie is de pastor en wat onderscheidt hem...
Pensioenvoorlichting BNP/PFZW

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW

Als het emeritaat nadert, neemt de belangstelling voor het eigen pensioen toe. Veel predikanten zijn deelnemer bij het pensioenfonds PFZW. Maar hoe ziet de regeling van dit pensioen er eigenlijk uit? Vanaf wanneer wordt een pensioenuitkering van PFZW uitgekeerd? Is...
Eendjesbrug bij Bondsbureau

Eendjesbrug bij Bondsbureau

Het hekwerk langs het wandel- en fietspad en de brede sloot bij het Bondsbureau was dringend aan vervanging toe. Dankzij een initiatief van buurtbewoners van de Zeeheldenbuurt en kunstenaar Tomasz Vetulani is er nu de witte Eendjesbrug.