Emeritidag 2017: Emeritus pro Deo

Emeritidag 2017: Emeritus pro Deo

Emeritidag 8 november te Nijkerk : Emeritus pro Deo Blijf je als emeritus actief in de kerk, in een al of niet betaalde functie? Hoe lang ga je door? Moet je van ophouden weten, en plaats maken voor de jongere generatie? Of is langer doorwerken juist aan te bevelen?...
Vrijheid en dienstbaarheid

Vrijheid en dienstbaarheid

De ALV van 2015 stemde in met de bestuursnotitie: ‘De predikant als Verbi Divini Minister. Observaties en gedachten over de vrijheid van de predikant.’ Deze notitie bevat praktische toepassingen op de terreinen van gedragscodes, tijdsbesteding, beloning, pastorie en...
Mobiliteit en flexibiliteit

Mobiliteit en flexibiliteit

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op vrijdag 21 april het rapport van de Werkgroep Mobiliteit aanvaard, en voegde aan de titel toe ‘en flexibiliteit’ . Daarmee benadrukt de synode dat mobiliteit van predikanten altijd samenhangt met...
Verschuiving focus Bond – beleidsnotitie

Verschuiving focus Bond – beleidsnotitie

De Bond van Nederlandse Predikanten wil zich vooral richten op de belangenbehartiging van de materiële en immateriële belangen van predikanten en voorgangers. Dat lijkt een open deur. Maar is het niet. In het verleden poogde de Bond de belangen van predikanten te...