Emeritidag 2019: China

Emeritidag 2019: China

De kerken in China groeien. Na dertig jaar vervolging en isolement is er de laatste decennia in China meer ruimte gekomen voor de kerk. Er worden kerken gebouwd en huisgemeenten oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Weinig bekend is de lange geschiedenis van het...
Pensioenvoorlichting

Pensioenvoorlichting

Is uw emeritaat aanstaande? En wilt u meer weten over uw pensioen? Kom dan op dinsdag 8 oktober naar de jaarlijkse Pensioenvoorlichtingsdag voor a.s. emeriti van de BNP. ’s Morgens zal PFZW-directeur Peter Borgdorff spreken over actuele ontwikkelingen bij de...
Preekfestival

Preekfestival

Heeft u zich al aangemeld voor het Preekfestival op dinsdag 17 september in Amersfoort? Er zijn nu al zo’n 300 aanmeldingen. Bent u er ook bij? Op deze dag, mede-georganiseerd door de BNP, staat de preek centraal. Naast een plenair begin en einde van de dag is er...
Preekfestival

Preekfestival

Heeft u zich al aangemeld voor het Preekfestival op dinsdag 17 september in Amersfoort? Op deze dag, mede-georganiseerd door de BNP, staat de preek centraal. Het programma is nog in ontwikkeling, maar ondertussen worden ook de contouren zichtbaar. De dag begint om...
Preekfestival

Preekfestival Amersfoort

Persbericht Zeven organisaties werken samen aan Nederlandse variant van ‘Festival of preaching’ Dinsdag 17 september is de binnenstad van Amersfoort het decor van het eerste Nederlandse ‘Preekfestival’, een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning voor...
Predikantendag: Volgend jaar weer!

Predikantendag: Volgend jaar weer!

Op 14 mei j.l. kwamen zo’n 160 predikanten samen voor de jaarlijkse Predikantendag van de BNP met als thema ‘pastoraat.’ Het ochtendprogramma bestond uit twee lezingen en een aantal korte ‘pitches’, afgewisseld met muziek door Oane Reitsma. Dr. Henk van...